จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องที่ 1

หลังจากนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ 1  เทคโนโลยีกับการออกแบบด้วยโปรแกรม Google SketchUp 8 แล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายระดับของเทคโนโลยีได้ (K)
  2. บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีกับการออกแบบได้ (K)
  3. ติดตั้ง และใช้งานโปรแกรม Google SketchUp 8 ได้ (P)
  4. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบด้วยเทคโนโลยี (A)

2

กลับสู่เมนูหลัก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: