เกี่ยวกับครูผู้สอน

man1

ชื่อ นายแมนสรวง   นามสกุล   แซ่ซิ้ม

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

ประวัติการศึกษา :
– พ.ศ. 2534 ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2537 ม.3 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2540 ม.6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย
– พ.ศ. 2550 ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– พ.ศ. 2556 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :
– พ.ศ. 2544 ครูจ้างสอน โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2544-2545 นักวิชาการเผยแพร่ ศูนย์ควบคุมไฟป่าที่ 32 (เชียงราย) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2545-2546 ครูเอกชน โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย (KTECH)
– พ.ศ. 2546-2547 พนักงานองค์กรของรัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– พ.ศ. 2547-2548 พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์
– พ.ศ. 2548-2554 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
– พ.ศ. 2554-2555 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
– พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

เว็บไซต์ : http://mansuang1978.wordpress.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: