ป้องกัน: แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีกับการออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8

ป้องกัน: แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีกับการออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Advertisements

เรื่องนี้มีรหัสผ่านป้องกัน ใส่รหัสผ่านเพื่อดูความเห็นใด ๆ